zoeken


Hoogrendement HR glas


De isolatiewaarde van isolatieglas wordt aangegeven middels de coderingen HR, HR+ en HR++. Eenvoudig te onthouden: hoe meer plusjes, hoe beter de isolatiewaarde.

Deze waarde gaat van 5,9 voor enkel glas tot en met 1,0 voor HR++. Lagere waarden (dus met een nog hogere isolatiewaarde) zijn echter ook mogelijk. Op dit moment zijn al waarden van 0.6 haalbaar

HR+ glas

HR+ glas is glas dat een beter isolerende waarde dan standaard isolatieglas heeft.

Dit effect wordt bereikt door de uiterst dunne, bijna onzichtbare metaalcoating die op het glas wordt aangebracht. Koude krijgt daardoor veel minder kans om binnen te komen. De spouw tussen de beide glasbladen mag ook 12mm zijn. Daar staat tegenover dat de warmte die in huis wordt opgewekt langer in de ruimte blijft hangen. Het metaallaagje is voor het blote oog vrijwel niet te zien en laat het zichtbare licht zo veel mogelijk door.

HR++ glas

Het verschil tussen HR+ en HR++ glas zit in de toevoeging van een (meestal argon) gasvulling in de spouw waardoor het glas een hogere isolatiewaarde heeft.

Bij HR++ is de spouw meestal 15mm. Door de spouwdikte van HR++ glas wordt vaak gekozen voor standaard HR+ glas om de doodeenvoudige reden dat houten kozijnen veelal niet dik genoeg zijn voor HR++ glas. Dit is vooral van belang voor draaiende delen, zoals deuren en ramen. Het monteren van HR++ glas kan, als dit op een correcte manier gebeurt, een tijdrovende klus zijn. Ook zijn er vaak extra glaslatten nodig.