zoeken

Isolerende dubbelglas en HR-glas worden met de grootste zorg gefabriceerd en zijn van een dermate goede kwaliteit dat daarop een fabrieksgarantie wordt gegeven. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid zodat het doorzicht niet wordt verminderd door condensvorming of door stof in de spouw.

Wanneer er zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het deffect is ontstaan. Dit kan zijn door:

 • een productiefout,
 • een plaatsingsfout of
 • onvoldoende onderhoud.
   

Niet onder de garantie vallen:

 • De plaatsing;
 • Schade, veroorzaakt door stilstaand water in de sponning;
 • Mechanische en/of thermische breuk;
 • Het zichtbaar zijn van interferentiekleuren;
 • Barometrische invloeden;
 • Condensvorming op de kamerkant;
 • Eenheden met glasdiktes, die niet voldoen aan de in de Nederlandse norm NEN-2608 genoemde eisen en NPR-3599 betreffende de windbelasting.


Verder is van garantie uitgesloten:

 • Glas welke niet verticaal is geplaatst, zoals bijvoorbeeld bij dakbeglazing;
 • Schade ten gevolge van glasbreuk;
 • Vertekeningen bij doorzicht of reflectie die horen bij normale eigenschappen van glas, gewone maat afwijkingen en natuurlijke temperatuur-, en drukverschillen.
 • Kleurverschijnselen, in de vorm van banden of patronen als neveneffect van (zon-) licht op glas.
 • Vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheden daaronder begrepen).


Een volledige garantie kaart met voorwaarden is altijd voor u ter beschikking.

Wij maken gebruik van cookies (o.a Google Analytics) om de gebruikservaring op deze website te verbeteren. Lees onze privacyverklaring