zoeken

De garantie op isolerend dubbelglas en HR-glas is ondermeer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing, volgens de betreffende fabrieksvoorschriften. Voor een goede plaatsing is het belangrijk dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van een dubbele beglazing. Om een lange levensduur van het isolerend dubbelglas en HR-glas te garanderen, moet de plaatsing altijd geschieden door een vakman.

Bij het beglazen dient de Nederlandse norm NEN-3576 (beglazing van gebouwen, ramen en deuren) en de NPR-3577 (beglazing van gebouwen) in het algemeen uitgangspunt te zijn. In de normen NEN-3576 en NPR-3577 staat ondermeer vermeld dat het glas nergens in aanraking mag komen met de sponning en daarom geplaatst moet worden met behulp van steunblokjes, stelblokjes en/of bandmateriaal. Voor de beide in de NPR-3577 genoemde systemen (K en P) geldt dat na plaatsing van het glas, de omtrekspeling in open verbinding staat met de buitenlucht. In dit geval spreekt men vaak van een 'open sponning' systeem waardoor het principe van 'drukvereffening' geldt. Het drukvereffende beglazingssysteem met elastische kit (K) en het drukvereffenend systeem met droogbeglazingsprofielen (P) die worden genoemd in NPR-3577 worden geacht te voldoen aan NEN-3576. In de praktijk blijkt daarnaast nog een aantal systemen te worden toegepast. Deze mogen echter slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan NEN-3576. Het in het verleden op ruime schaal toegepaste systeem, waarbij de omtrekspeling en de voeg aan de binnen-, en buitenzijde werden gevuld met plastische kit, moet, ter voorkoming van vochtopeenhoping in de sponning, ten sterkste worden ontraden. In alle gevallen geldt echter dat er geen twijfels mogen bestaan over een juiste plaatsing. Waterdichte afspraken met uw leverancier / glasplaatser vormen daarbij het uitgangspunt.

Wij maken gebruik van cookies (o.a Google Analytics) om de gebruikservaring op deze website te verbeteren. Lees onze privacyverklaring